การตั้งเสาค้ำยันท้องคานชั้น 2

การตั้งเสาค้ำยันท้องคาน

   

เสาไม้ค้ำยันหรือช่างมักเรียกกันว่า การตั้งเสาตุ๊กตา จะทำหน้าที่เสมือนเสาชั่วคราวเพื่อรองรอบไม้ท้องคาน เหล็ก คอนกรีต ประกอบกันเป็นคานคอนกรีต
ก่อนที่เราจะรู้ว่าจะใช้วัสดุชนิดใดมาทำเป็นเสาค้ำยัน ต้องออกแบบการรับน้ำหนักก่อนเพื่อจะได้ทราบ ขนาดเสาที่ต้องใช้และระยะการติดตั้ง เป็นต้น
 
   
 
วัสดุที่ใช้ทำค้ำยัน ส่วนใหญ่ใช้เหล็กหรือไม้ ที่เป็นเหล็กจะมี นั่งร้าน เสาป๊อบเหล็ก เหล็กท่อกลม เป็นต้น
ส่วนที่ใช้วัสดุเป็นไม้จะมี ไม้ยูคา ไม้สน เป็นต้น ในภาพจะใช้ไม้ยูคาขนาด 3 นิ้ว
 
   
 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ มาตรฐานการงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
 
    
 
     
Visitors: 109,478