รายการวัสดุ

รายการวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน
โครงสร้างทั่วไป
  เสาเข็ม พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง คอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร (2 ท่อนต่อ)
พื้นที่ต่างจังหวัดที่สภาพดินแข็ง ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยม ขนาดหน้าตัด 22x22 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 8.00 เมตร หรือพื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ ให้ใช้ฐานราก รับน้ำหนักแทน ขนาดตามวิศวกรกำหนด
  ฐานราก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดตามวิศวกรกำหนด
  พื้นชั้นล่าง / พื้นชั้นบน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นสำเร็จรูปชนิดตัน (Solid Plank Slab)
บางส่วนหล่อกับที่ขนาดตามวิศวกรกำหนด
  พื้นจอดรถ, ลานซักล้าง คอนกรีตเสริมเหล็กวางบนพื้นดิน (เทและถ่ายน้ำหนักลงบนพื้นดิน) ขนาดตามวิศวกรกำหนด ตอกเสาเข็มหกเหลียมขนาด 15 ซม.ความยาว 1.00 เมตร ทุกระยะ 1.00 เมตร (ยกเว้นพื้นที่สภาพดินแข็งที่ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้)
รายการวัสดุปูพื้น
  พื้นชั้นล่างทั่วไป ผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ หรือเทียบเท่า (ราคาไม่เกินตารารงเมตรละ 250 บาท)
  พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด 1/2"x4"
  พื้นชั้นบนทั่วไป ผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ หรือเทียบเท่า (ราคาไม่เกินตารารงเมตรละ 250 บาท)
  พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด 1/2"x4"
  พื้นห้องนอนชั้นบน ผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ หรือเทียบเท่า (ราคาไม่เกินตารารงเมตรละ 250 บาท)
  พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด 1/2"x4"
  พื้นห้องน้ำทั่วไป ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ มีลายธรรมดา เกรดเอ
  ผลิตภายในประเทศ  (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท) ไม่มีบัวพื้น
  พื้นห้องน้ำใหญ่ ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ มีลายธรรมดา เกรดเอ
  ผลิตภายในประเทศ  (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท) ไม่มีบัวพื้น
  พื้นห้องครัว ผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ หรือเทียบเท่า (ราคาไม่เกินตารารงเมตรละ 250 บาท)
  พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด 1/2"x4"
  พื้นระเบียง, เฉลียง ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ มีลายธรรมดา เกรดเอ
  ผลิตภายในประเทศ  (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท) ไม่มีบัวพื้น
  พื้นห้องเก็บของ ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ มีลายธรรมดา เกรดเอ
  ผลิตภายในประเทศ  (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท) ไม่มีบัวพื้น
  พื้นโรงรถ ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
  พื้นซักล้าง ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ มีลายธรรมดา เกรดเอ
  ผลิตภายในประเทศ  (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท) ไม่มีบัวพื้น
รายการวัสดุผนัง
  ผนังทั่วไป ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบเรียบ ตกแต่งผิวเรียบ ทาสี
  ผนังห้องน้ำใหญ่ ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบหรือเทียบเท่า มีลายธรรมดา เกรดเอ
  ผลิตภายในประเทศ   (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท) สูงจรดฝ้า
  ผนังห้องน้ำทั่วไป ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบหรือเทียบเท่า มีลายธรรมดา เกรดเอ
  ผลิตภายในประเทศ   (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท) สูงจรดฝ้า
รายการวัสดุฝ้าเพดาน
  ฝ้าเพดานภายในทั่วไป ใช้แผ่นยิบซั่มบอร์ดตราช้างหนา 9 มม.หรือเทียบเท่า ฉาบเรียบรอยต่อ
  โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
  ฝ้าเพดานภายนอก(ชายคา) ใช้ฝ้าระบายอากาศรุ่นลายไม้ตราช้าง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หรือเทียบเท่า
  ฝ้าเฉลียง/ระเบียง ใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม.
  ฝ้าห้องน้ำ ใช้แผ่นยิบซั่มบอร์ดตราช้างหนา 9 มม. หรือเทียบเท่า ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ
  โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
รายการวัสดุหลังคา
  อะเสหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม  ทาสีกันสนิม ขนาดตามวิศวกรกำหนด
  โครงหลังคา โครงหลังคาระบบกึ่งสำเร็จรูป EASY TRUSS
  หลังคา มุงด้วยกระเบื้องซีแพคโมเนีย หรือเทียบเท่า สีแดงกุหลาบ หรือน้ำตาลโกเมน ,
  อิฐอำไพ, เทานกพิราบ ราคาสุทธิต่อแผ่นไม่เกิน 13.00 บาท (เลือกสีภายหลัง)
  วัสดุป้องกันความร้อนใต้หลังคา ใช้แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้หลังคา (เฉพาะหลังคารอบบน)
ยกเว้นเฉลียง, ระเบียง, ชายคารอบบน, โรงรถ, ส่วนเปิดโล่ง
  เชิงชาย ใช้เชิงชายสำเร็จรูป  หรือเทียบเท่า
รายการวัสดุบันได
  โครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด
  เสา/ราวบันได เสา, ราวบันได, ลูกกรงบันได ใช้ไม้สำเร็จรูป ขนาดตามแบบระบุ
  ลูกนอน /  พื้นชานพัก ไม้สำเร็จรูป ขนาดตามแบบ ไม่มีบังขั้น  พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป
  ไม้ลูกกรง ใช้ไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป ทาสีสำหรับทาเนื้อไม้โดยเฉพาะ ขนาดตามแบบระบุ
รายการวงกบประตู-หน้าต่าง
  หน้าต่าง วงกบอลูมิเนียมอบขาว (ไม่มีมุ้งลวด)
  วงกบประตูภายนอกทั่วไป วงกบไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาสีขาว
  วงกบประตูภายในทั่วไป วงกบไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาสีขาว
  วงกบประตูห้องน้ำทั่วไป ใช้วงกบ UPVC ขนาดตามแบบระบุ 
รายการประตู
  ประตูเฉลียง / ระเบียง ใช้อลูมิเนียมอบขาว บานเลื่อน กระจกใส (ไม่มีมุ้งลวด)
  ประตูหน้า ใช้อลูมิเนียมอบขาว บานเลื่อน กระจกใสง (ไม่มีมุ้งลวด)
  ประตูภายในทั่วไป ใช้บานประตู HDF ของ DORIC หรือ เทียบเท่า  ขนาดและลายตามแบบ (ไม่มีมุ้งลวด) 
  ประตูห้องน้ำ ใช้บานประตู UPVC หรือ ตราช้างรุ่นมาตรฐาน หรือ เทียบเท่า 
  ประตูห้องเก็บของ (ถ้ามี) ใช้บานประตูไม้อัดยางกันน้ำ แบบเรียบ  ทาสีสำหรับทาเนื้อไม้โดยเฉพาะ
รายการหน้าต่าง
  หน้าต่างทั่วไป ใช้อลูมิเนียมอบขาว บานเลื่อนกระจกใส (ไม่มีมุ้งลวด)
  หน้าต่างห้องน้ำ ใช้อลูมิเนียมอบขาว ติดกระจกฝ้า
รายการอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
  บานพับประตู-หน้าต่างทั่วไป บานพับสแตนเลส ขนาด 3" x 4"
  อุปกรณ์ล็อคประตูห้องทั่วไป ลูกบิดชนิดสแตนเลสหัวกลม ของ Yale หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด
  มีกันชนลูกยาง
รายการสุขภัณฑ์
  โถส้วมชักโครก ใช้ COTTO รุ่น C-1470 NICOLE สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด Stop Vale CT1053(HM)  หรือเทียบเท่า 
  โถส้วม (ห้องคนใช้) ใช้ COTTO รุ่น C-186  สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด Stop Vale CT1053(HM)  หรือเทียบเท่า 
  อ่างล้างหน้า ใช้ COTTO รุ่น C-014/C-411  สีขาว แบบมีขาตั้ง สะดืออ่าง CT6062(HM) ท่อน้ำทิ้ง CT680(HM)  หรือเทียบเท่า 
  ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ใช้ COTTO รุ่น CT-1091C26(HM) สายน้ำดี Z403(HM) Stop Vale CT179(HM)  หรือเทียบเท่า 
  เคาน์เตอร์ห้องน้ำ (ไม่รวมราคาในงานก่อสร้าง)
  ที่ใส่สบู่ ใช้ COTTO รุ่น C-830 หรือเทียบเท่า 
  ที่ใส่กระดาษชำระ ใช้ COTTO รุ่น C-815 หรือเทียบเท่า 
  ฝักบัวสายอ่อน ใช้ COTTO ฝักบัวพร้อมสาย รุ่น  Z75H#WH(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ CT1092C26(HM) หรือเทียบเท่า 
  สายชำระ ใช้ COTTO รุ่น CT993K#CR(HM) หรือเทียบเท่า Stop Vale CT179(HM)
  กระจกเงา ใช้ COTTO รุ่น MC-106 หรือเทียบเท่า 
  ราวแขวนผ้า ใช้ COTTO รุ่น CT883(HM) หรือเทียบเท่า 
  ก๊อกน้ำ ใช้ COTTO รุ่น  CT170C6(HM) หรือเทียบเท่า 
  ตะแกรงน้ำทิ้ง ใช้ COTTO รุ่น  CT640Z1PW(HM) หรือเทียบเท่า 
รายการงานไฟฟ้า
  ขนาดสายไฟฟ้าตามข้อกำหนดมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาดมิเตอร์ไฟ 15 แอมป์
  สายเมนภายนอก ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน P.V.C ชนิดสายเดี่ยว เดินลอย ต่อห่างจากชายคาถึงมิเตอร์
  ให้ระยะความยาวสายไฟฟ้าไม่เกิน 25.00 เมตร
  สายไฟภายในบ้าน ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน P.V.C ชนิดสายเดี่ยว เดินสายร้อยในท่อ P.V.C
  ฝังในผนังและเดินบนฝ้า
  แผงควบคุมไฟฟ้า Square-D ขนาด Circuit Breaker ขนาด 12 ช่อง จำนวนตามแบบ
  สวิตช์แสงสว่าง Panasonic  สีขาว จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ 
  ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ เดินสายไฟฟ้าไว้ตรงตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ
  เครื่องทำน้ำร้อน เดินสายไฟฟ้าไว้ตรงตำแหน่งเครื่องทำน้ำร้อน
  ปลั๊กไฟฟ้า Panasonic  สีขาว จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ 
  ปลั๊กทีวี/โทรศัพท์ Panasonic  สีขาว จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ 
  ดวงโคม ดวงโคมพร้อมหลอดครบชุด ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด
รายการงานประปา
  ขนาดตามข้อกำหนดมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค 
  ท่อน้ำดี/ท่อประปา ท่อเมนใช้ P.V.C Class 13.5 ขนาด 6 หุน ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปาระยะไม่เกิน 20.00 เมตร
  ท่อแยกใช้ท่อ P.V.C Class 13.5 ขนาด 4 หุน
  ท่อน้ำเสีย/ท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วมใช้ท่อ P.V.C Class 8.5 ขนาด 4 นิ้ว ท่อน้ำทิ้งใช้ท่อ P.V.C Class 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ท่อแยก 2 นิ้ว
  ท่อระบายอากาศ ท่อ P.V.C ขนาด 1 นิ้ว
รายการงานระบบสุขาภิบาล
  ถังบำบัด ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป ของ DOS HERO ขนาด 1000 ลิตร (ฝังในดิน) จำนวน 1 ถัง
  ท่อระบายน้ำ ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะ
  ระยะไม่เกิน 15.00 ม.จากหน้าบ้าน
  บ่อพัก บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ทุกระยะ 8 เมตร และทุกมุมเลี้ยว
รายการงานสี
  ผนังภายนอก สีพลาสติกชนิดทาภายนอก ของ TOA 4 SEASONS ชนิดด้านธรรมดา
  หรือเทียบเท่า รองพื้น 1 ครั้งทาทับหน้า 2 ครั้ง
  ผนังภายใน สีพลาสติกชนิดทาภายใน ของ TOA 4 SEASONS ชนิดด้านธรรมดา
  หรือเทียบเท่า รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ครั้ง
  ผิววงกบ/เหล็ก ทั่วไป ทาสีน้ำมันของ TOA ทารองพื้นไม้หรือทาสีกันสนิม(ผิวเหล็ก) 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง
  ผิวไม้/บานประตู-หน้าต่างไม้ ทาสีน้ำมันของ TOA ทารองพื้นไม้หรือทาสีกันสนิม(ผิวเหล็ก) 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง
รายการงานระดับพื้นชั้นล่าง
  ระดับพื้นชั้นล่าง สูงกว่าระดับดินในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ   0.50 เมตร หรือในแบบระบุ ( กรณีพื้นต่างระดับ)
รายการงานอื่นๆ
  การป้องกันปลวก เดินท่อน้ำยาในคานใต้พื้นชั้นล่าง พร้อมอัดน้ำยาเคมี รับประกันโดยบริษัทฯรับกำจัดปลวก
  ค่าธรรมเนียมขอน้ำและไฟชั่วคราว/ถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐตามจริง บริษัทบริการติดต่อประสานงาน)
  เคาน์เตอร์ครัว (ไม่รวมราคาในงานก่อสร้าง)
  งานระบบปรับอากาศ (ไม่รวมราคาในงานก่อสร้าง)
  งานรั้ว ถมดิน ตกแต่งภายใน (ไม่รวมราคาในงานก่อสร้าง)
Visitors: 111,244